logo

تقسیم بندی و درجه بندی برای ارزیابی فرش دستباف

تقسیم بندی و درجه بندی برای ارزیابی فرش دستباف

تقسیم بندی و درجه بندی برای ارزیابی فرش دستباف

فرش های لوکس و تجمّلی ؛ فرش هایی که مصرف پوششی دارند. از آن نوع که در اتاق نشیمن و مهمان خانه های ایرانی به کار می روند .

خانه فرش دستباف ایران – جهان فرش : هدف از این گروه بندی آن است که نوعی درجه بندی و معیار برای ارزیابی فرش های دستباف ارئه دهیم که در آن واقعیّت های موجود در روند فرش بافی ایران ، ولو به صورت تجربی ، در نظر گرفته شده باشد.تقسیم بندی فرش شناخته شده ترین تقسیم بندی برای ارزیابی فرش در ایران ، به صورت عرف یا قراردادی (در گمرک و بازار) ، ارزیابی بر اساس رج شماره است :

۱_ فرش هایی با بافت ظریف و پر کار با رج شمار حدودا ۵۰ به بالا (فرش های لوکس و تجمّلی ؛ فرش هایی که مصرف پوششی دارند. از آن نوع که در اتاق نشیمن و مهمان خانه های ایرانی به کار می روند ، فرش هایی که مصارف شخصی دارند فی المثال بافنده آن را برای چادر جهیزیه و غیره می بافد).

۲_ فرش هایی با بافت متوسط تا خوب با رج شمار حدود ۳۰ تا ۵۰ ۳_فرش هایی درشت بافت تا متوسط با رج شمار پایین
تر از ۳۰ تقسیم بندی دیگری که طیّ سال های اخیر مکمّل این نوع ارزیابی شده ، بر اساس طرح است :

۱_ فرش های تابلویی پرتره ، که معمولا بافت ظریف و نقوش پر کار و پر رنگ دارند.
۲_ فرش های با طرح های سنتّی شناخته شده .
۳_ فرش های روستایی ، محلّی ، عشایری .

در مجموع ، این دو دسته بندی نوعی معیار برای ارزیابی فرش های ایرانی به جامعه تحمیل کرده است ، با این ترتیب :

۱_ فرش های هنری ، شامل فرش های ظریف و پر کار ، پرفام (با رنگ های متعدّد) ، تابلویی و پرده یی.
۲_ فرش های معمولی با بافت متوسّط و طرح های شناخته شده.
۳_ فرش های درشت بافت ، روستایی ، محلّی و عشایری.
فرش های دسته اوّل از گروه بندی اخیر ، یعنی فرش های تابلویی و پرده یی ، ره آوردی جدید در فرش ایران و متاثّر از تصویر سازی اروپایی است.تقسیم بندی فرش این نوع فرش ، عموما دارای بافت ظریف پر کار و رنگ آمیزی پر دامنه است و امروزه به عنوان فرش هنری شناخته می شود ، و با این که رقابت مخاطره آمیزی با بافت این نوع فرش به وجود آمده ، به هر حال جایی برای خویش
در فرش بافی ایران یافته است.

با این وصف ، تولید این نوع فرش محدود است و اعم از این که قابل تایید باشد یا نباشد ، سهم آن در مقایل دو دسته ی دیگر فرش ایران که ذکر خواهیم کرد قابل توجّه نیست.

بدین ترتیب می بینیم که برای ارزیابی و ارزش گذاری فرش ایران ، به هر نوع و هر شکلی که بخواهد صورت گیرد ، باید عوامل زیر را در نظر بگیریم : _ استفاده از طرح های سنّتی ، بومی و محلّی _ استفاده از رنگ های طبیعی ، گیاهی و سنّتی _ استفاده از پشم های بومی ، محلّی و خالص _ رعایت حتّی الامکان مسائل فنّی و دقّت در صحّت بافت .

 

تقسیم بندی و درجه بندی برای ارزیابی فرش دستباف

 

منبع : پرشین وی

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت‌گذاری شده‌اند .

* نام :
* ایمیل :
وب سایت :