فرش دستباف | تابلوفرش دستباف | نخ و نقشه

۲۸ بهمن ۱۳۹۶ , ۱۹:۳۱

نقوش ریزماهی و خشتی مورد علاقه و توجه خارجی ها

نقوش ریزماهی و خشتی مورد علاقه و توجه خارجی ها ۸۰درصد نقوش فرش صادراتی خراسان جنوبی ریزه ماهی و خشتی است.

۲۸ بهمن ۱۳۹۶ , ۱۹:۱۴

جملات ادبی فرش ؛ مثل قالی نیمه تمام

جملات ادبی فرش ؛ مثل قالی نیمه تمام   خانه فرش دستباف ایران – جهان فرش ؛ مثل قالی نیمه تمام به دارم کشیده ای یا ببافم، یا بشکافم اول و آخر که به پای تو می افتم…

۲۸ بهمن ۱۳۹۶ , ۱۹:۰۴

جملات ادبی فرش ؛ اگر این قالی نبود

جملات ادبی فرش ؛ اگر این قالی نبود خانه فرش دستباف ایران – جهان فرش ؛   وقتی می‌نشستم پای دار قالی، انگار همهٔ ناراحتی‌ها و خیالات می‌شد به اندازهٔ یک گرهٔ قالی و دوخته می‌شد لای ریسمان‌ها. اگر این قالی‌بافی نبود من سربند مرگ مادرم دق می‌کردم.

۲۸ بهمن ۱۳۹۶ , ۱۸:۴۸

ادبیات در تار و پود فرش ؛ پس چه باید کرد ای اقوام شرق

ادبیات در تار و پود فرش ؛ پس چه باید کرد ای اقوام شرق   خانه فرش دستباف ایران – جهان فرش ؛ بوریای خود به قالینش مده بیذق خود را به فرزینش مده

۲۸ بهمن ۱۳۹۶ , ۱۸:۲۷

ادبیات در تار و پود فرش ؛ ببافم قالی هفتاد و هفت رنگ

ادبیات در تار و پود فرش ؛ ببافم قالی هفتاد و هفت رنگ   خانه فرش دستباف ایران – جهان فرش ؛ ببافم قالی هفتادو هفت رنگ نشینم پشت قالی با دلی تنگ نشینم پشت قالی خواب نگیره که استادم بیاد ایراد نگیره